Toimi
ilmastoviisaasti
Kasvata
vientiäsi
Osallistu
KIKE-työpajoihin
Previous
Next

Ilmastoviisaasti vientiin KIKE-hankkeen avulla

Kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden kansainvälinen kysyntä kasvaa. KIKE-hanke auttaa yritystäsi etenemään ilmastoviisaasti vientimarkkinoille ja saamaan lisää kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta. Ole mukana tässä kasvussa, kartuta kassavirtaasi ja auta asiakkaitasi hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tule mukaan KIKE-työpajoihin! Ilmoittaudu tästä. Saat ohjausta ilmastoviisaaseen tuotekehitykseen ja vientimarkkinoille pääsyyn. Seuraa LinkedIniä, jossa saat tietoa ilmastoystävällisten elintarvikkeiden kansainvälisen kysynnän kehityksestä.

KIKE-työpajasta saat:

1. Keinoja yrityksesi kilpailukyvyn parantamiseen ja tuotteittesi ilmastoviisauden lisäämiseen.

2. Markkinatietoa maailmalta, miten ilmastoystävällisten elintarvikkeiden kansainvälinen kysyntä kehittyy ja mitä markkinatarpeita se luo.

3. Osaamista ilmastoystävällisten tuotteiden kansainväliseen markkinointiin. 

Suomi on edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa ja hiilineutraaliuden edistämisessä. KIKE-työpajoissa saat opastusta, miten yrityksesi voi kasvattaa tuottoa, vähentää kuluja, kehittää brändiä ja vähentää riskejä bio- ja kiertotalousosaamisen avulla. 

Mahdollisuuksia siihen tarjoavat esimerkiksi:

• Hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen pienentäminen

• Ekologisten lisäarvotuotteiden konseptointi ja pakkaaminen

• Biotalous ja luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen

• Luomu, vege, kasviproteiinituotteet, kestävästi tuotetut eläinperäiset tuotteet

• Sivuvirrat ja materiaalitehokkuus

• Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen energianlähteenä hiilineutraaleilla polttoaineilla

• Älykkään teknologian ratkaisut elintarvikeketjussa

• Vastuullisuus ja sosiaalinen kestävyys

• Resurssitehokkaat arvoketjut

• Ruokahävikin vähentäminen

KIKE tiedottaa LinkedInissä

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen KIKE-työpajoihin on meneillään:

Leipomo- ja vilja-, sekä kasviproteiinituotteet: 27.10. klo 12 – 14.30 ZOOM

Luonnontuotteet ja hunajatuotteet: 24.11. klo 12 – 14.30, ZOOM

 

KIKE-työpajojen ohjelma:

Klo 12.00 – 12.30 Lisää tuottoa ja kannattavuutta
Klo 12.30 – 14.00 Paranna kilpailukykyäsi -roadmap
Klo 14.00 – 14.30 Edistä myyntiäsi – markkinakatsaus maailmalta

Työpajat toteutetaan Zoom-etäyhteydellä. Tarkempi ohjelma ja liittymislinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen on maksutonta. 

Ensisijaisesti KIKE-työpajoihin kutsutaan elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksiä, jotka sijaitsevat maaseutualueella. Mukaan ovat kuitenkin tervetulleita kaikki kyseisten tuotteiden valmistajat.

Työpajojen asiantuntijoina toimivat ympäristöalan, elintarvikeviennin ja liiketoiminnan kehittämisen osaajat. 

Tiedotteet ilmastoviisaan elintarvikemarkkinan kehityksestä

Ole nopea
– varaa paikkasi KIKE-työpajassa!

KIKE-työpajoihin kutsutaan elintarvikealan toimijoita, jotka

  • ovat mikro-, pieniä tai keskisuuria elintarvikevalmistajia tai maatilasidonnaisia yrityksiä,
  • sijaitsevat maaseutualueella tai tietyin poikkeuksin kaupunkialueella,
  • haluavat käynnistää tai kasvattaa vientiään,
  • haluavat toimia ilmastoviisaasti,
  • tähtävät kasvuun.

Ennakkotietoa kevään 2023 KIKE-työpajoista

Keväällä KIKE-hankkeessa keskitytään kansainväliseen markkinointiin. Miten ilmastoviisaiden tuotteiden vientimarkkinointia tehdään menestyksellisesti? Seuraa hankkeen www-sivuja ja LinkedIn-tiedotusta tulevista työpajoista.

KIKE-työpajojen aikataulu

22.9.2022

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 16

27.10.2022

Ensimmäinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

24.11.2022

Kolme KIKE-tiimitapaamista

02/2023

Toinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

05/2023

Kolme KIKE-tapaamista

10/2023

Kansainvälisen viestinnän opastus

01-06/2024

Kolme KIKE-tiimitapaamista

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja vilja-, leipomo- ja kasviproteiini-tuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja luonnonkeruu- ja hunajatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja aiheena kansainvälinen markkinointi

KIKE-työpaja aiheena kansainvälinen markkinointi

KIKE-työpaja. Aihe valitaan yritysten tarpeiden mukaan

Kolme KIKE-työpajaa. Aiheet valitaan yritysten tarpeiden mukaan