Toimi
ilmastoviisaasti
Kasvata
vientiäsi
Osallistu
KIKE Markkina-
katsauksiin
Previous slide
Next slide

Ilmastoviisaasti vientiin KIKE-hankkeen avulla

Kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden kysyntä kasvaa. KIKE-tiedonvälityshanke auttaa yritystäsi saamaan lisää kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta ja etenemään ilmastoviisaasti vientimarkkinoille. Ole mukana tässä kasvussa, kartuta kassavirtaasi ja auta asiakkaitasi hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tule mukaan KIKE Markkinakatsauksiin! Saat kuulla tuoretta tietoa ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kysynnän kehityksestä maailmalla. KIKE Markkinakatsauksia järjestetään 20.4., 8.6., 14.9. ja 15.11.2023 Zoomissa. Ilmoittaudu tästä. Seuraa KIKE:ä myös LinkedInissä ja Facebookissa, ja pysyt ajan tasalla hankkeen tiedotuksesta.

KIKE Markkinakatsauksista saat:

1. Tietoa ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kansainvälisen kysynnän kehityksestä tärkeimmistä vientimaista.

2. Havaintoja, millaisia markkinamahdollisuuksia kestävän kehityksen mukainen ruoan kysyntä avaa suomalaisille elintarvikevalmistajille.

3.Vientikaupan ammattilaisten analyysiä hiljaisista signaaleista ja tulevista markkinanäkymistä yrityksenne liiketoiminnan tueksi. 

Suomi on edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa ja hiilineutraaliuden edistämisessä. KIKE-tiedonvälityshanke tuottaa tietoa, mikä on kilpailutilanne kestävän kehityksen mukaisten, ilmastoviisaiden tuotteiden markkinalla. Samoin hanke opastaa, miten suomalaisten pk-elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi ja vientieuroiksi.

Bio- ja kiertotalousosaamista voi hyödyntää kilpailukyvyn parantamisessa monella tapaa: 

• Hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen pienentäminen

• Ekologisten lisäarvotuotteiden konseptointi ja pakkaaminen

• Biotalous ja luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen

• Luomu, vege, kasviproteiinituotteet, kestävästi tuotetut eläinperäiset tuotteet

• Sivuvirrat ja materiaalitehokkuus

• Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen energianlähteenä hiilineutraaleilla polttoaineilla

• Älykkään teknologian ratkaisut elintarvikeketjussa

• Vastuullisuus ja sosiaalinen kestävyys

• Resurssitehokkaat arvoketjut

• Ruokahävikin vähentäminen

KIKE tiedottaa LinkedInissä

Ajankohtaista

Tervetuloa KIKE Markkinakatsauksiin! Ilmoittaudu alla olevasta linkistä:

20.4.2023 klo 10 – 12, Zoom 
8.6.2023 klo 10 – 12, Zoom
14.9.2023 klo 10 – 12, Zoom
15.11.2023 klo 10 – 12, Zoom

Mikä tuote myy ja missä kysyntä kasvaa? Mitä viennin mahdollisuuksia ilmastoviisaan ruoan kysyntä avaa suomalaisille?

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)-hanke järjestää markkinakatsauksia elintarvikekaupan parissa toimiville. Kuulet:

  • maaraportteja viennin kohdemaista,
  • asiantuntijoiden analyysin markkinahavainnoista,
  • kysymyksiä ja vastauksia.


Osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa! 

Mallia maailmalta elintarvikealan kehittämiseen

Hankekehittäjien infowebinaari toteutettiin 17.5.2023 klo 13 – 15. Ilmastonmuutos, energiakriisi ja markkinoiden muutokset vaativat ruokaketjulta jatkuvaa uudistumista. Webinaari tarjosi alan kehittäjille tietoa kiinnostavista käytännöistä, joilla ruokaketjun kehittämistä tehdään eri maissa.

Kehittämisideoita oli tarjolla hyödynnettäväksi nykyisissä hankkeissa tai uuden ohjelmakauden hankevalmistelussa. Tilaisuuden järjestivät Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE)-hanke ja Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanke. 

Katso webinaarin tallenteet KIKE YouTubesta ja esitykset verkkosivujen kohdasta ”Aineistot”.

Pysy ajan tasalla ilmastoviisaan elintarvikemarkkinan kehityksestä. Osallistu KIKE Markkinakatsauksiin!

KIKE-hanke tiedottaa elintarvikealalle:

Kutsu KIKE-hankkeen asiantuntija puhumaan tilaisuuteenne:

Voit pyytää KIKE-hankkeen asiantuntijatiimiin kuuluvan henkilön puhujaksi tilaisuuteenne:

  • Mikä on kilpailutilanne kestävän kehityksen mukaisten, ilmastoviisaiden tuotteiden markkinalla?
  • Mitä uusinta bio- ja kiertotalousalan osaamista on tarjolla kilpailukyvyn parantamiseksi?
  • Miten suomalaisten pk-elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi ja vientieuroiksi?
  • Kuinka ilmastoviisaista tuotteista ja kilpailueduista viestitään kansainvälisesti?


Ota yhteyttä info@ki-ke.fi ja kerro lisää tarpeestanne! KIKE-hanke tarjoaa puheenvuoron hankkeellenne etäyhteydellä.

KIKE Markkinakatsausten aikataulu

22.9.2022

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 16

27.10.2022

Ensimmäinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

24.11.2022

Kolme KIKE-tiimitapaamista

20.4.2023

Toinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

8.6.2023

Kolme KIKE-tapaamista

14.9.2023

Kansainvälisen viestinnän opastus

15.11.2023

Kolme KIKE-tiimitapaamista

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja vilja-, leipomo- ja kasviproteiini-tuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja luonnonkeruu- ja hunajatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-markkinakatsaus 1 klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus 2 klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus 3 klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus 4 klo 10 - 12 Zoomissa