Toimi
ilmastoviisaasti
Löydä
kansainväliset
markkinat
Ilmoittaudu
KIKE-hankkeeseen
Previous
Next

Tule mukaan KIKE-hankkeen työpajoihin!

KIKE-hanke opastaa elintarvikealan pk-yrityksiä kehittämään ilmastoystävällisiä tuotteita ja edistämään niiden avulla vientiä. Kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden kansainvälinen kysyntä kasvaa. Ole mukana tässä kasvussa, kartuta kassavirtaasi ja auta asiakkaitasi hillitsemään ilmastonmuutosta. Tule mukaan hankkeen työpajoihin ja seuraa hankkeen tuottamaa tietoa LinkedInissä

KIKE-työpajoissa yrityksenne saa sparrausta:

- kansainvälisistä markkinamahdollisuuksista

Saat tietoa, miten ilmastoystävällisten tuotteiden kansainvälinen kysyntä kehittyy ja millaisista ympäristöystävällisistä tuotteista ostajat ovat kiinnostuneita.

- ilmastoviisaasta tuotekehityksestä

Voit kehittää vientituotteidenne kilpailukykyä uusimman bio- ja kiertotalousosaamisen avulla. 

- vientimarkkinoinnista

Opit, kuinka ympäristöystävällisyys brändätään
ja miten siitä viestitään BtoB- ja BtoC-asiakkaille.

Kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla. Suomi on edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa ja hiilineutraaliuden edistämisessä. KIKE-hanke auttaa soveltamaan tätä osaamista vientituotteiden tuotekehityksessä ja menestymään sen avulla kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksenne voi kasvattaa tuottoa, vähentää kuluja, kehittää brändiä ja vähentää riskejä bio- ja kiertotalousosaamisen avulla. 

KIKE-työpajoissa voi kehittää vientikilpailukykyä alla olevista näkökulmista – mikä osaamisalueista kiinnostaa sinun yritystäsi?

• Hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen pienentäminen

• Ekologisten lisäarvotuotteiden konseptointi ja pakkaaminen

• Biotalous ja luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen

• Luomu, vege, kasviproteiinituotteet, kestävästi tuotetut eläinperäiset tuotteet

• Sivuvirrat ja materiaalitehokkuus

• Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen energianlähteenä hiilineutraaleilla polttoaineilla

• Älykkään teknologian ratkaisut elintarvikeketjussa

• Vastuullisuus ja sosiaalinen kestävyys

• Resurssitehokkaat arvoketjut

• Ruokahävikin vähentäminen

KIKE tiedottaa LinkedInissä

Ajankohtaista

KIKE-työpajojen teemat on valittu. Työpajat toteutetaan ZOOM-etäyhteydellä klo 12 - 16 seuraavina päivinä:

Maitojalosteet: 22.9.
Perunatuotteet: 22.9. 
Leipomo- ja viljatuotteet: 27.10.
Kasviproteiini- ja vegetuotteet: 27.10.
Luonnonkeruu- ja hunajatuotteet 24.11.
Muut tuotteet 24.11.

Ilmoittautuminen KIKE-hankkeeseen on meneillään. Varmista paikkasi hankkeessa!

Tule mukaan kehittämään ilmastoviisaita tuotteita ja parantamaan kansainvälisen markkinoinnin taitojanne. Tavoitteena on, että yrityksenne vientikilpailukyky paranee. Mukaan hankkeeseen valitaan 50 kasvuhakuista elintavikealan mikro- tai pk-yritystä kahdessa 25 yrityksen erässä vuoden 2022 aikana. Esittele yrityksesi ja lähetä hakemuksesi. Mukaan valitut yritykset ohjataan tuoteryhmäkohtaisiin työpajoihin. Osallistuminen on maksutonta. Lataa tästä hankkeen esite.

KIKE-hankkeen kohdemaat valitaan yritysten toiveiden mukaan

Hankkeessa avataan vientiyhteyksiä yritysten valitsemiin kohdemaihin. Hankkeessa

  • kontaktoidaan ilmastoviisaista tuotteista kiinnostuneita ostajia vähittäiskaupan, HoReCa-alan ja verkkokaupan myyntikanavista,
  • sparrataan tuotetarjoomaa ostajien kanssa,
  • edistetään vientiä.

Ole nopea
– esittele yrityksesi ja
lähetä hakemuksesi!

KIKE-hankkeeseen voivat ilmoittautua elintarvikealan toimijat, jotka

  • ovat mikro-, pieniä tai keskisuuria elintarvikevalmistajia tai maatilasidonnaisia yrityksiä,
  • sijaitsevat maaseutualueella tai tietyin poikkeuksin kaupunkialueella,
  • haluavat käynnistää tai kasvattaa vientiään,
  • haluavat toimia ilmastoviisaasti,
  • tähtävät kasvuun.

 Osallistuminen on maksutonta.

KIKE tarjoaa:

• osallistumismahdollisuuden 9 KIKE-työpajaan 9/2022 – 5/2024 välisenä aikana etäyhteydellä. Tapaamisissa työstetään ilmastoviisaita tuotekonsepteja vientimarkkinoille,

• mahdollisuuden soveltaa uusinta bio- ja kiertotalousosaamista tuotekehityksessä,

• markkinatietoa ilmastoystävällisten tuotteiden kysynnän kehityksestä,

• kontakteja ulkomaisiin vähittäiskaupan, HoReCa-alan ja verkkokaupan ostajiin,

• kansainvälisen markkinoinnin opastusta.

Mitä osallistuminen edellyttää yritykseltäsi:

• osallistumismahdollisuutta 1 – 9 KIKE-työpajaan,

• kiinnostuksen kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen,

• halun toimia ilmastoviisaasti.

Hankkeen aikataulu

04-05/2022

KIKE-hankkeeseen ilmoittautuminen

06/2022

Ensimmäinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

09-10-11/2022

Kolme KIKE-tiimitapaamista

11/2022

Toinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

03-05/2023

Kolme KIKE-tapaamista

Syksy/2023

Kansainvälisen viestinnän opastus

03-04-05/2024

Kolme KIKE-tiimitapaamista

KIKE-hankkeeseen ilmoittautuminen

Ensimmäiset osallistujayritykset (25) valitaan

Kolme KIKE-työpajaa 22.9., 27.10. ja 24.11. klo 12 - 16, ZOOM

Jälkimmäiset osallistujayritykset (25) valitaan

Kaksi KIKE-työpajaa 16.3. ja 4.5. klo 12 - 16, ZOOM

Kansainvälisen markkinoinnin opastus ja yksi KIKE-sparrauspaja

Kolme KIKE-työpajaa