Toimi
ilmastoviisaasti
Kasvata
vientiäsi
Osallistu
KIKE-markkina-
katsauksiin
Previous
Next

Ilmastoviisaasti vientiin KIKE-hankkeen avulla

Kestävän kehityksen mukaisten elintarvikkeiden kansainvälinen kysyntä kasvaa. KIKE-tiedonvälityshanke auttaa yritystäsi etenemään ilmastoviisaasti vientimarkkinoille ja saamaan lisää kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta. Ole mukana tässä kasvussa, kartuta kassavirtaasi ja auta asiakkaitasi hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tule mukaan ulkomaisiin KIKE-markkinakatsauksiin! Ilmoittaudu tästä. Markkinakatsauksia järjestetään 15.3., 16.5., 14.9. ja 15.11.2023 Zoomissa. Saat tuoretta tietoa ilmastoystävällisten elintarvikkeiden kansainvälisen kysynnän kehityksestä ja kuulet kiinnostavimmista markkinamahdollisuuksista. Seuraa myös KIKE:ä LinkedInissä ja Facebookissa, ja pysyt ajan tasalla aiheeseen liittyvästä keskustelusta. 

KIKE-markkinakatsauksista saat:

1. Tietoa ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kansainvälisen kysynnän kehityksestä tärkeimmistä vientimaista.

2. Havaintoja kestävän kehityksen mukaisista markkinamahdollisuuksista suomalaisille elintarvikevalmistajille.

3.Vientikaupan ammattilaisten analyysin tulevista markkinanäkymistä yrityksenne liiketoimintapäätösten tueksi. 

Suomi on edelläkävijä bio- ja kiertotaloudessa ja hiilineutraaliuden edistämisessä. KIKE-tiedonvälityshanke tuottaa tietoa, mikä on kilpailutilanne kestävän kehityksen mukaisten, ilmastoviisaiden tuotteiden markkinalla ja miten suomalaisten pk-elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi ja vientieuroiksi.

Bio- ja kiertotalousosaamisella voi parantaa kilpailukykyä esimerkiksi seuraavasti: 

• Hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen pienentäminen

• Ekologisten lisäarvotuotteiden konseptointi ja pakkaaminen

• Biotalous ja luonnon raaka-aineiden hyödyntäminen

• Luomu, vege, kasviproteiinituotteet, kestävästi tuotetut eläinperäiset tuotteet

• Sivuvirrat ja materiaalitehokkuus

• Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen energianlähteenä hiilineutraaleilla polttoaineilla

• Älykkään teknologian ratkaisut elintarvikeketjussa

• Vastuullisuus ja sosiaalinen kestävyys

• Resurssitehokkaat arvoketjut

• Ruokahävikin vähentäminen

KIKE tiedottaa LinkedInissä

Ajankohtaista

Tule mukaan KIKE-markkinakatsauksiin. Ilmoittaudu alla olevasta linkeistä (aukeavat tammikuussa):

15.3.2023 klo 10 – 12, Zoom
16.5.2023 klo 10 – 12, Zoom
14.9.2023 klo 10 – 12, Zoom
15.11.2023 klo 10 – 12, Zoom

Saat KIKE-markkinakatsauksista tuoretta tietoa maailmalta vientinne tueksi ja kilpailukykynne kartuttamiseksi:

  • Markkinaraportit viennin kohdemaista.
  • Asiantuntijoiden analyysi markkinahavainnoista.
  • Kysymyksiä ja vastauksia.


Kohdemaita ovat Saksa, Ruotsi, Tanska, Hollanti, UK, Italia, Ranska, Etelä-Korea, Japani ja Arabiemiraatit. Markkinaraportit laativat paikalliset elintarvikeviennin ammattilaiset.

Asiantuntijat käyvät tilaisuudessa läpi markkinahavaintoja ja tekevät sen pohjalta löydöksiä ja johtopäätöksiä, jotka auttavat suuntaamaan liiketoimintaa. Markkinatiedon analysointi yhdessä on uutta elintarvikealalla ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tiedonkeruuseen ja oppimiseen kaikille alan toimijoille. Käytä tieto hyväksesi! 

Tilaisuudet toteutetaan Zoom-etäyhteydellä. Liittymislinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen on maksutonta. 

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille elintarvikealalla toimiville. Yrityksistä erityisesti mukaan kutsutaan kansainvälistymisestä kiinnostuneita pk-elintarvikeyrityksiä, jotka sijaitsevat maaseutualueella. 

Pysy ajan tasalla ilmastoviisaan elintarvikemarkkinan kehityksestä. Osallistu KIKE-markkinakatsauksiin!

KIKE-hanke tiedottaa elintarvikealalle:

Kutsu KIKE-hankkeen asiantuntija puhumaan tilaisuuteenne:

Voit pyytää KIKE-hankkeen asiantuntijan puhujaksi tilaisuuteenne seuraavista aiheista:

  • Mikä on kilpailutilanne kestävän kehityksen mukaisten, ilmastoviisaiden tuotteiden markkinalla?
  • Miten suomalaisten pk-elintarvikeyritysten bio- ja kiertotalousosaaminen on muutettavissa kilpailueduksi ja vientieuroiksi?
  • Kuinka ilmastoviisaista tuotteista ja kilpailueduista viestitään kansainvälisesti?

Ota yhteyttä info@ki-ke.fi ja kerro lisää puheenvuorotarpeestanne! KIKE-hanke tarjoaa puheenvuoron etäyhteydellä hankkeen toteuttamana.

KIKE-tiedonvälitystilaisuuksien aikataulu

22.9.2022

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 16

27.10.2022

Ensimmäinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

24.11.2022

Kolme KIKE-tiimitapaamista

15.3.2023

Toinen osallistujayritysten erä (25 yritystä) valitaan

16.5.2023

Kolme KIKE-tapaamista

14.9.2023

Kansainvälisen viestinnän opastus

15.11.2023

Kolme KIKE-tiimitapaamista

KIKE-työpaja maito- ja perunatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja vilja-, leipomo- ja kasviproteiini-tuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-työpaja luonnonkeruu- ja hunajatuotteiden valmistajille, ZOOM klo 12 - 14.30

KIKE-markkinakatsaus klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus klo 10 - 12 Zoomissa

KIKE-markkinakatsaus klo 10 - 12 Zoomissa