Vesijalanjäljessä piilee arvokas vientivaltti

Ilmastonmuutoksen kiihdyttämän kuivuuden pahentuessa vesivarannot vähenevät entisestään eri puolilla maailmaa. Niinpä sillä, missä ruuan raaka-aineita tuotetaan, on suuri merkitys lopputuotteen vesijalanjälkeen – ja tämän myötä elintarvikkeidemme vientipotentiaaliin ja ruokamme ympäristövaikutuksiin.

Ruokamarkkinoiden menestysresepti Irlannista

Vehreitä laaksoja, ikiaikaisten kiviaitojen reunustamia peltoja ja ympäri vuoden laiduntavaa karjaa. Sumuisten saarten Irlanti on panostanut vastuulliseen elintarvikesektoriin viimeisten 14 vuoden ajan ja tulokset näkyvät: ruoka- ja juomatuotteiden vienti on kasvanut peräti 10 miljardilla eurolla. Rohkeat päätökset siivittivät Irlannin ruokaviennin menestystarinan alkuun. Maan elintarvikesektorin viennin ajurin, kansallisen Bord Bia -organisaation juuret ovat vuoden 2008 laman […]

Yhteisen merkin metsästys jatkuu

Suunnitelmat elintarvikkeiden yhteisistä ravitsemus- ja kestävyysmerkinnöistä EU:ssa antavat odottaa itseään. Yksityissektori on ketterämpi ratkaisemaan asian, sanoo ministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja. Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm on skeptinen, kun häneltä kysyy EU-ohjattujen ravitsemus- ja kestävyysmerkintöjen tulevaisuudesta. Osana EU:n Pellolta pöytään -strategiaa komissiolta odotettiin jo vuonna 2022 säädösehdotuksia, joilla unioni ohjaisi elintarvikesektoria. Yksi osa ehdotuksia olisi yhteisesti käytettävä […]

Marjojemme vastuullisuusvaltit esiin – mallia viinitiloilta Italiasta

Voisiko suomalainen marja-ala ottaa mallia Pohjois-Italiasta? Siellä paikallinen viiniala nosti vastuullisuuden kaiken keskiöön ja kehitti verkkopalvelu Vinràn. Portaali kokoaa yhteen tietoa ja toimijoita läpi arvoketjun, palvellen myös kuluttajia. Veneton alue Pohjois-Italiassa on perinteistä viininviljelyseutua, jossa vaalitaan perinteitä mutta katsotaan vahvasti myös tulevaisuuteen. Vastuullisuus nähdään alalla yhä keskeisempänä ja tärkeänä kehityskohteena. Maakuntarahoitteinen Vinrà-hanke toteutti viinin arvoketjulle […]

Vastuullisuustyö ja siitä viestiminen tuo kilpailuetua

Mikroyrityksen vastuullisuustyö saattaa olla hyvällä mallilla, vaikka yritys ei edes tiedosta toimivansa vastuullisesti. Kun vastuullisuustyöstä osaa viestiä oikein, siitä voi syntyä kilpailuetua ja erottautumistekijä, joka näkyy myös yrityksen tuloksessa. Yritysten vastuullisesta toiminnasta ja vastuullisuustyöstä on tullut normi, jota odotetaan myös mikroyrityksiltä. Laki ei vaadi ESG-vastuullisuusraportointia (Environmental, Social ja Governance – ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa. […]

Näkyvyyttä ja volyymia elintarvikevientiin – Brändiyhteistyössä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia

Viimeisimmän toimialabarometrin mukaan elintarviketeollisuuden yrityksistä 33 prosenttia pyrkii kasvuun voimakkaasti ja 35 prosenttia mahdollisuuksien mukaan. On hyvä uutinen, että voimakkaasti kasvuhakuisten elintarvikeyritysten määrä on lisääntynyt vuodentakaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden yritykset mainitsevat useimmin kehittämistarpeekseen myynnin ja markkinoinnin. Myös vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvän tuen tarve mainitaan usein kehittämiskohteena, todetaan Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön loppuvuonna 2022 […]

Sinivalkoiset tuntosarvet maailmalla – uusi agenttiverkosto etsii tietoa Aasian ja Euroopan markkinoilta suomalaisen elintarviketuottajan kehitystyön tueksi

Millaisesta elintarvikkeesta kuluttaja maksaa enemmän? Mitä ovat suomalaisen ruoan valtit? Muun muassa näihin suomalaista elintarviketuottajaa kiinnostaviin kysymyksiin etsii vastauksia uusi, yhdeksään maahan perustettu tiedonkeruuagenttien verkosto. Suomalaiselta elintarvikevienniltä odotetaan kasvua, mutta mitä kansainvälisille markkinoille kannattaa tarjota, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat?   Näkökulmia aiheeseen tarjoaa suomalaisten elintarviketuottajien silmiksi ja korviksi yhdeksään eri Euroopan ja Aasian maahan perustettu […]

Suomalainen luomu menestykseen – brändin kirkastamisen mahdollisuudet

Luomutuotteiden kysynnässä on ollut laskevaa suuntaa, kun kuluttajat kiristävät kukkaronnyörejään. Moni tuottaja miettii nyt, miten luomusta pitäisi viestiä, ja ennen kaikkea, miten myynti saadaan taas nousuun. Meneillään olevassa maailmanajassa on ollut monia muutoksia, jotka vaikuttavat myös luomutuotteiden kauppaan. Kuluttajia kiinnostavat tällä hetkellä säästöt ruokahankinnoissa, mutta myös ilmastoviisaat elintarvikkeet, paikallisuus, eläinten hyvinvointi sekä tuotteiden ympäristö- ja […]

Luomun myynti laskee maailmalla – syynä tylsä imago vai kallis hinta?

Perinteisistä luomumarkkinoiden edelläkävijämaista, kuten Ruotsista ja Saksasta, on viime aikoina kuulunut hälyttäviä uutisia luomutuotteiden kysynnän laskusta ja myynnin vähenemisestä. KIKE eli Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin -hanke päätti selvittää, mitä kansainvälisille luomumarkkinoille kuuluu. Vuonna 2014 luomuelintarvikkeiden myynti lähti naapurimaassamme Ruotsissa reippaaseen nousuun, ja seuraavana vuonna luomutuotteet olivat tutkimusten mukaan jo tärkein kuluttajatrendi. Maltillinen myynnin kasvu jatkui […]

Ilmastoviisaiden tuotteiden kansainvälisessä kasvussa mahdollisuus suomalaisyrityksille

Ilmastoviisaiden tuotteiden kansainvälinen kysyntä kasvaa. Suomalaiset elintarvikealan yritykset voivat saavuttaa uutta kasvua tarjoamalla kiinnostavia, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan valmistettuja tuoteuutuuksia näille kasvaville markkinoille. Kansainvälisen FMCG Sustainability -tutkimuksen mukaan kuluttajien huoli ilmastonmuutoksesta kasvattaa ilmastoviisaiden tuotteiden kysyntää kaikkialla maailmassa. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien mielipiteitä 23 maassa eri puolilla maailmaa. Mukana oli myös 11 Euroopan maata. – Tutkimuksen mukaan […]